www.biblioasi.gr

www.biblioasi.gr
Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη στο χώρο μου.

www.biblioasi.gr

170,000 τίτλοι βιβλίων... Όπως και να το πεις το βιβλίο θα το βρεις!!!biblioasi.gr

Digital Clock

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών

25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών


Συγγραφέας: Ευάγγελος Λιβιεράτος
Εκδότης: Ζήτη Πελαγία
Αριθμός Σελίδων: 264
Έτος Έκδοσης: 01-2007

O Χάρτης είναι από τις επινοήσεις του ανθρώπου που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «μαγικές». Φέρνει μπροστά μας την απεραντοσύνη της γης. Κάτι που αλλοιώς είναι αδύνατον να δούμε και να αντιληφθούμε, η τεράστια, για τα ανθρώπινα μέτρα, γήινη έκταση γίνεται με το χάρτη προσβάσιμη, οικεία και ο χάρτης ένα χειροπιαστό εργαλείο δουλειάς αλλά και γνώσης, φυγής και ονείρου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο χάρτης, πέρα από την πρακτική του σημασία και σπουδαιότητα, αποτέλεσε ιδιαίτερο αντικείμενο στην Ποίηση και την Ιστορία. Ο χάρτης, είναι μια «γλώσσα», που το ηχητικό της μέρος γίνεται οπτικό, αλλά το γραφικό της παραμένει γραφικό. Όπως η γλώσσα, έτσι και ο χάρτης έχει τους κώδικές του, τη γραφή και τη γραμματική του, κανόνες και εξαιρέσεις, στίξη και σύμβολα, χρωματισμό και μουσικότητα, αισθητική και στυλ. Έχει τη δημοτική και την καθαρεύουσά του. Έχει επιπλέον, λόγω της φύσης του, απαι-τήσεις και ικανότητες διείσδυσης στο αντιληπτικό, συναισθηματικό και γνωσιολογικό μας πεδίο, μέσω της «εικόνας» που προσφέρει.
Ο Χάρτης ήταν από τις πρώτες εκφράσεις του ανθρώπου για επικοινωνία με το γεωγραφικό χώρο και το περιβάλλον του. Εμφανίζεται πολύ πριν το γραπτό λόγο και τις οικοδομικές κατασκευές του. Σχεδόν ταυτόχρονα με την εικα-στική του έκφραση, στους βράχους των σπηλαίων. Γίνεται το αναπόσπαστο εργαλείο της ατομικότητας και κοινω-νικότητάς του, όταν αντιλαμβάνεται την υπαρξιακή και βιολογική του σχέση με την «ιδιοκτησία» και με την «ανακάλυψη» του γύρω κόσμου, μέσα από το ταξίδι. Σήμερα οι χάρτες αποτελούν ένα μέσον όχι μόνο υποστήριξης των έργων υποδομής και ανάπτυξης, όπως συνήθως τα εννοούν οι τεχνικοί, αλλά και επικοινωνίας με το γεωγραφικό του χώρο και ό,τι συνδέεται άμεσα ή έμμεσα μαζί του. Το πόσο σημαντικό είναι αυτό, το συνειδητοποιούμε, αν αναλογιστούμε τί είναι άραγε εκείνο στη ζωή μας, που να μην εξαρτάται από το γεωγραφικό χώρο και περιβάλλον του, εγγύτερο ή απώτερο.

Ανθεκτικότητα κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

Ανθεκτικότητα κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος


Συγγραφέας: Κοσμάς Κ. Σιδέρης
Εκδότης: Σέλκα - 4Μ
Αριθμός Σελίδων: 238
Έτος Έκδοσης: 08-2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΤΑΣ

1.1 Γενικά
1.2 Είδη πόρων της σκληρυνόμενης τσιμεντόπαστας
1.3 Προσδιορισμός του πορώδους
1.4 Κίνηση αερίων και υγρών σε πορώδη υλικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

2.1 Γενικά
2.2 Η διαδικασία της διάβρωσης
2.3 Σχηματισμός επιφανειακών μορφών σκουριάς.
2.4 Διάβρωση οπλισμού και ηλεκτρικό ρεύμα.
2.5 Έμμεσες μέθοδοι προσδιορισμού της διάβρωσης του χάλυβα στο σκυρόδεμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο- ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

3.1 Εισαγωγή
3.2 Χημεία της ενανθράκωσης
3.3 Ανίχνευση του ενανθρακωμένου μετώπου
3.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την ενανθράκωση
3.5 Μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού της ταχύτητας ενανθράκωσης
3.6 Εφαρμογή των προσομοιωμάτων στην πρόβλεψη ζωής των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος
3.7 Ενανθράκωση: κατηγορίες έκθεσης στο EN 206-1
3.8 Μέθοδοι προστασίας του σκυροδέματος από την ενανθράκωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ

4.1 Γενικά
4.2 Μηχανισμός προσβολής από χλωριόντα
4.3 Πηγές χλωριόντων
4.4 Μεταφορά των χλωριόντων δια μέσου του σκυροδέματος
4.5 Εφαρμογή των προσομοιωμάτων στην πρόβλεψη της διάρκειας ζωής των κατασκευών
4.6 Συντελεστής φαινομένης διάχυσης χλωριόντων
4.7 Μορφές ελευθερίας των χλωριόντων
4.8 Μηχανισμός προσβολής από χλωριόντα
4.9 Περιορισμοί και κατηγορίες έκθεσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΝ 206-1
4.10 Μέθοδοι προστασίας του οπλισμού του σκυροδέματος από την οξείδωση που προκαλείται λόγω παρουσίας χλωριόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - Ανθεκτικότητα του Σκυροδέματος Έναντι Χημικών Ενώσεων

5.1 Εισαγωγή
5.2 Χημεία των αντιδράσεων
5.2.1. Κλασσική μορφή επίθεσης θειικών αλάτων
5.2.2. Δράση του θωμασίτηe (thaumasite sulfate attack)
5.2.3.Μεθύστερος σχηματισμός εττριγκίτη (DEF)
5.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την αντίδραση των θειικών αλάτων
5.4.1. Επίδραση του περιβάλλοντος έκθεσης
5.4.2. Διαπερατότητα του σκυροδέματος
5.4.3. Είδος του τσιμέντου
5.4.4. Παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό θωμασίτη
5.4.5. Παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό δευτερογενούς εττριγκίτη
5.5 Κατηγορίες έκθεσης στον Ευρωπαικό Κανονισμό ΕΝ 206-1
5.6 Κανονισμοί μέτρησης της ανθεκτικότητας των μειγμάτων έναντι της επίθεσης που προκαλείται από θειικά άλατα.
5.7 Μέτρα προστασίας των κατασκευών και αύξησης της ανθεκτικότητας έναντι θειικών αλάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο – ΑΛΚΑΛΟΠΥΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

6.1 Γενικά
6.2 Αποτελέσματα της αλκαλοπυριτικής αντίδρασης στο εξωτερικό και το εσωτερικό του σκυροδέματος
6.3 Μηχανισμός της αλκαλοπυριτικής αντίδρασης
6.4 Προληπτικά μέτρα κατά της αλκαλοπυριτικής αντίδρασης
6.5 Προσδιορισμός της δυνητικής δραστικότητας των αδρανών για την εμφάνιση αλκαλοπυριτικής αντίδρασης
6.6 Το πρόβλημα της αλκαλοπυριτικής αντίδρασης και η ...... ελληνική πραγματικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Σκυροδέματος έναντι Πυρκαϊάς: Μηχανισμοί Αστοχίας και Μέθοδοι Προστασίας

7.1 Γενικά
7.2 Επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών στο τσιμεντολίθωμα
7.3 Επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών στα αδρανή
7.4 Επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών στο σκυρόδεμα
7.5 Μέθοδοι προστασίας του σκυροδέματος λόγω έκθεσής του σε υψηλές θερμοκρασίες
7.6 Συνοπτικά

Μπαχαρικά και μεσαιωνική φαντασία

Μπαχαρικά και μεσαιωνική φαντασία


Συγγραφέας: Paul Freedman
Εκδότης: Κονιδάρης
Μετάφραση: Σιδέρη, Ντίνα
Αριθμός Σελίδων: 304
Έτος Έκδοσης: 04-2010
Απαραίτητο συστατικό σχεδόν σε κάθε συνταγή της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, τα μπαχαρικά παραμένουν το επίκεντρο όχι μόνο της μαγειρικής, αλλά και μιας φανταστικής παγκόσμιας θεώρησης του εξωτικού και του ευώδους.

Από τα ταξίδια του Κολόμβου και του Ντα Γκάμα στην Αμερική, στην Αφρική και την Ινδία, μέχρι τη Χίο, τόπο παραγωγής της γνωστής σε όλους μας μαστίχας, αυτό το βιβλίο μάς ταξιδεύει στην ιστορία των μπαχαρικών, "αρωματίζοντας" την καθημερινότητα της μεσαιωνικής Ευρώπης. Ο Φρίντμαν γράφει μια ταξιδιωτική εμπειρία για αναγνώστες ταξιδιωτικών βιβλίων, μια ιστορικο-κοινωνική μελέτη για τους ειδικούς, μια διαφορετική πρόταση για τους λάτρεις των μπαχαρικών και τους γνώστες της ελληνικής -και όχι μόνο- κουζίνας.

Το "Μπαχαρικά και μεσαιωνική φαντασία" είναι μια μελέτη, αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και συγκέντρωσης πληροφοριών γύρω από τις ιατρικές, γαστρονομικές και θρησκευτικές γνώσεις για τα μπαχαρικά. Γιατί τα μπαχαρικά ήταν τόσο δημοφιλή, γιατί είχαν αρκετή ζήτηση ώστε να τα φέρνουν οι έμποροι στην Ευρώπη από τις πιο απομακρυσμένες γωνιές του κόσμου; Ο Πολ Φρίντμαν μελετάει την ιστορία, τη γεωγραφία, την οικονομία και τις γευστικές προτιμήσεις του Μεσαίωνα για ν ανακαλύψει τους εκπληκτικά διαφορετικούς τρόπους της χρήσης των μπαχαρικών - στην περίπλοκη μεσαιωνική κουζίνα, στην αντιμετώπιση των ασθενειών, στην προαγωγή της ευεξίας, και για τον αρωματισμό σημαντικών τελετουργιών της Εκκλησίας. Ξεκινώντας από τη γοητευτική θεώρηση των μπαχαρικών ως του ελιξιρίου της ζωής, ο συγγραφέας ζωγραφίζει τον καμβά της κοινωνίας της μεσαιωνικής Ευρώπης, διαλύοντας πολλούς κοινώς αποδεκτούς μύθους.

Πληροφορίες Συγγραφέα
Paul Freedman

Ο καθηγητής Freedman ειδικεύεται στη μεσαιωνική κοινωνική ιστορία, στην ιστορία της Ισπανίας, συγκριτικές μελέτες σχετικά με την αγροτιά, το εμπόριο των προϊόντων πολυτελείας, και την ιστορία της κουζίνας.

http://www.biblioasi.gr/author_info.php?authors_id=66061

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Τα δάκρυα των αγγέλων

Τα δάκρυα των αγγέλων


Συγγραφέας: Παπαθεοδώρου Θοδωρής
Εκδότης: Ψυχογιός
Αριθμός Σελίδων: 416
Έτος Έκδοσης: 04-2011

Η πρώτη φωτιά άναψε ύστερα από την ολοκληρωτική νίκη του Στρατού στον Εμφύλιο, το βράδυ της 30ής Αυγούστου του 1949, στο ύψωμα Κάμενικ, έπειτα στην Κιάφα, στο Τσάρνο, στην Αλεβίτσα. Όλη η πατρίδα μια φωτιά, ίδια ρομφαία των αγγέλων και των δακρύων. Όλη η πατρίδα μια παράλογη θυσία χωρίς θύτες και θύματα. Φαντάροι κι αντάρτες ρημαγμένες ψυχές, γονατισμένες, λιανισμένες από τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα.
Αγγέλα, Μέλπω, Αριάδνη. Έτσι απόμειναν να κοιτάνε τις φωτιές ανήμπορες και ν’ αποχαιρετούν βουβά? μορφές και μοίρες του λαού μας αδικοχαμένες. Έτσι απόμειναν να σκέφτονται αυτούς που έφυγαν κι έσβησαν? τη Γιάννα από την Καστοριά, τη Φανή από τη Σαλονίκη, την Κατερίνα από την Αθήνα, τον Νίκο από την Ήπειρο, τον Θάνο από τη Θράκη. Έτσι απόμειναν οι δόλιες μάνες να συλλογιούνται και να πεθυμούν απελπισμένα, να στραγγίζουν το μέσα τους για το λειψό που τους απόμεινε? μια εικόνα, ένα χαμόγελο, μια λέξη έστω. Έτσι απόμειναν να καρτεράνε μια επιστροφή...

Μετά τις Κόρες της λησμονιάς και τις Μάνες της άδειας αγκαλιάς, η τρίτη πράξη στην τραγωδία του λαού μας. Μια τραγωδία δίχως «από μηχανής θεό». Δίχως κανένα Θεό. Χωρίς κανένα Έλεος.

Διαθέσιμο στο..http://www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id=172404

Πληροφορίες Συγγραφέα
Παπαθεοδώρου Θοδωρής

Επιλέξτε για μεγέθυνση
Ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου γεννήθηκε στα Δίκαια του Έβρου περί τα μέσα του 1965 Σπούδασε Κοινωνιολογία των Φίλων στα κυλικεία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και στον ελεύθερο χρόνο του τελείωσε το Παιδαγωγικό του εν λόγω ιδρύματος Έκτοτε υπηρέτησε με ζήλο τη στοιχειώδη εκπαίδευση, αλλά όχι και λογική Επί σειρά ετών εργάστηκε σε αθηναϊκές εφημερίδες προκαλώντας ενθουσιασμό στους αρχισυντάκτες Συμπλήρωνε με σατιρικά σχόλια τα κενά της ύλης που ανέκυπταν καθημερινώς Από το 2002, και για λόγους σεμνότητος, διέκοψε την καριέρα του στον τύπο και αφιερώθηκε στην ουσία Το 2006 κυκλοφόρησε το μυθιστόρημά του "Οι εφτά ουρανοί της ευτυχίας" από τις Εκδόσεις Ψυχογιός, ενώ το 2004 είχε προηγηθεί έτερο πόνημα με τίτλο "Το αστρολούλουδο του Βοσπόρου", το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Έργου Μνήμης 2003-2004 και σύντομα θα κυκλοφορήσει στην Τουρκία Το 2005 κυκλοφόρησαν και δύο παιδικά βιβλία του: "Ο μικρούλης Άϊ-Βασίλης τα έβλεπε όλα άσπρα" και "Ο μικρούλης Aϊ-Βασίλης έχασε την άλφα-βήτα"
Βιβλιογραφία

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣΣυγγραφέας: Γιώργος Τριανταφύλλου
Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση
Αριθμός Σελίδων: 77
Έτος Έκδοσης: 01-2003

Ο εικοστός αιώνας με τη θεμελίωση της θεωρίας της Σχετικότητας και της Κβαντικής Μηχανικής έδωσε στους φυσικούς το κλειδί για την ερμηνεία μιας σειράς από πειραματικά δεδομένα που δεν ταίριαζαν με τις μέχρι τότε αντιλήψεις και τη δυνατότητα να αναζητήσουν με επιτυχία τους δομικούς λίθους της ύλης, τα σοτοιχειώδη σωματίδια, που μαζί με τα πεδία αποτελούν τη φυσική πραγματικότητα. Η φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ή Υψηλών Ενεργειών έχει επιτύχει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια με τη λειτουργία των μεγάλων επιταχυντών και την κατασκευή πολύπλοκων ανιχνευτών που μπορούν να μετρήσουν με μεγάλη ευαισθησία και ακρίβεια. Οπως είναι αναμενόμενο, η Θεωρία και το Πείραμα βαδίζουν χέρι-χέρι σε αυτό το ταξίδι της αναζήτησης των θεμελιωδών συστατικών της ύλης και των νόμων που τα κυβερνούν. Στην αναζήτηση αυτή επιβεβαιώνεται με θαυμασμό ότι η ιστορία του Σύμπαντος με τις μεγάλες διαστάσεις (1028 εκατοστά του μέτρου) είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα προβλήματα που συναντά κανείς στον μικρόκοσμο στις διαστάσεις (10-16εκατοοτά του μέτρου και μικρότερες) των στοιχειωδών σωματιδίων. Στο βιβλίο αυτό ο Γιώργος Τριανταφύλλου, ένας νέος επιστήμονας, θεωρητικός Φυσικός, με άριστες σπουδές και πρωτοποριακές ερευνητικές εργασίες σε γνωστά ερευνητικά κέντρα, εμπνέεται από το ερώτημα της γέννησης της μάζας. Το πρόβλημα της γέννησης της μάζας είναι από τα μυστήρια της φυσικής σήμερα που αναζητά επίμονα λύση. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν αρκετές φιλόδοξες θεωρίες που προ- τείνουν λύσεις, όπως η θεωρία του μηχανισμού Higgs. Το θέμα αυτό διαπραγματεύεται και περιγράφει ο συγγραφέας με συναρπαστικό και γλαφυρό τρόπο στο βιβλίο του. Περιγράφει επίσης τη θεωρία που έχει προτείνει σε επιστημονικές εργασίες και η οποία συνδέει τη γέννηση της μάζας με την ύπαρξη ενός αόρατου κατοπτρικού κόσμου και των σωματιδίων του, που ονομάζει "κατοπτρόνια". Ποια είναι η σωστή απάντηση,. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πειραματική ένδειξη που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη των σωματιδίων Higgs, των κατοπτρονίων ή προβλέψεων από άλλες θεωρίες. Ετσι οι ελπίδες των φυσικών εστιάζονται στον καινούργιο επιταχυντή LHC (La1be Hadron Collider), στο ερευνητικό εργαστήριο CERN στη Γενεύη, που θα έχει ένα μεγάλο δυναμικό αναζήτησης και ανακάλυψης Νέας Φυσικής και θα λειτουργήσει το 2007, όπως αναμένεται, με αντιδράσεις ΡΡ σε μεγάλες ενέργειες της τάξης του TeV. Συγκεκριμένα στο μεγάλο πείραμα ATLAS/LHC έχει προγραμματιστεί η μελέτη και αναζήτηση των κατοπτρο- νίων. Στο προοίμιο του βιβλίου του ο συγγραφέας προτείνει: "Ας βρούμε το θάρρος λοιπόν να αρχίσουμε αυτό το ωραίο ταξίδι." Συμφωνώ μαζί του. Πιστεύω πως θα είναι για όλους μας ένα ενδιαφέρον και συναρπαοτικό ταξίδι στο μικρόκοσμο της φύσης και τις συμμετρίες του με ένα καλογραμμένο και πρωτοποριακό βιβλίο στο είδος του, που το συνιστώ θερμά και ανεπιφύλακτα. Νοέμβριος 2003, Θεοδώρα Δ. Παπαδοπούλου Καθηγήτρια Ε. Μ. Πολυτεχνείου Φυσικός Υψηλών Ενεργειών - ATLAS/LHC

Διαθέσιμο στο..http://www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id=141635

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα και να χαρούμε της άγιες αυτές μέρες ήρεμα κοντά στους δικούς μας ανθρώπους …


Ο καλός ψυχολόγος

Ο καλός ψυχολόγος


Συγγραφέας: Shpancer Noam
Εκδότης: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
Μετάφραση: Καρακατσάνη, Ρένα
Αριθμός Σελίδων: 319
Έτος Έκδοσης: 04-2011

Ένας ψυχολόγος αναλαμβάνει απρόθυμα μια καινούρια πελάτισσα - μια εξωτική χορεύτρια, που το έντονο άγχος της την κρατά μακριά από τη σκηνή. Ο ψυχολόγος, ένας μοναχικός επαγγελματίας που διδάσκει επίσης σε μια ζωηρή βραδινή τάξη, βοηθά την πελάτισσα να αντιμετωπίσει τους φόβους της. Όμως, στη διάρκεια της θεραπείας, οι αγώνες και τα μυστικά της αρχίζουν να διαχέονται μέσα στη δική του ζωή, ανατρέποντας την επισφαλή ισορροπία της ανεπίλυτης σχέσης του με τη Νίνα, μια παντρεμένη πρώην συνάδελφό του, με την οποία έχει ένα παιδί - ένα παιδί που δεν έχει συναντήσει ποτέ. Καθώς το κέλυφος της αποστασιοποίησής του αρχίζει να ραγίζει, ανακαλύπτει ξαφνικά ότι έχει εμπλακεί υπερβολικά, με τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού, βοήθειας και βλάβης να θολώνουν επικίνδυνα...


Πληροφορίες Συγγραφέα
Shpancer Noam

O Νόαμ Σπάνσερ γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα ισραηλινό κιμπούτζ Πήρε το διδακτορικό του στην Κλινική Ψυχολογία από το Purdue University Eίναι καθηγητής Ψυχολογίας στο Otterbein College και ασκεί το επάγγελμα του κλινικού ψυχολόγου Ζει στο Κολόμπους του Οχάιο

http://www.biblioasi.gr/author_info.php?authors_id=68772

Τζάκια & ξυλόφουρνοι

Τζάκια & ξυλόφουρνοι


Συγγραφέας: Gerhard Wild
Εκδότης: Ψύχαλος
Αριθμός Σελίδων: 96
Έτος Έκδοσης: 05-2010

Πόσες φορές χρειαστήκατε έναν τεχνίτη για ένα πρόβλημα που προέκυψε αναπάντεχα και δεν καταφέρατε να τον βρείτε; Μήπως δεν υλοποιήσατε ποτέ μια κατασκευή που είχατε ονειρευτεί γιατί το κόστος ήταν απαγορευτικό; Ή μήπως είστε η χαρακτηριστική περίπτωση του ανθρώπου που "δεν πιάνουν τα χέρια" του;

Αν κρύβετε μέσα σας ένα μάστορα που ψάχνει μόνο την καθοδήγηση για να μπορέσει να εκφραστεί, τότε ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες του βιβλίου και δημιουργήστε ένα μοναδικό αποτέλεσμα για τον προσωπικό σας χώρο με πολύ κέφι και με μηδαμινό κόστος.

Το βιβλίο του twitter

Το βιβλίο του twitter
Ένας οδηγός για "αθώους" χρήστεςΤο βιβλίο του twitterΣυγγραφέας: Μελπομένη Σιδέρη
Εκδότης: Κλειδάριθμος
Αριθμός Σελίδων: 144
Έτος Έκδοσης: 02-2011

Twitter, ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψετε τι συμβαίνει στον κόσμο!

Το twitter είναι ένας δικτυακός τόπος που σας δίνει την ευκαιρία να ενημερώνεστε άμεσα για ό,τι συμβαίνει, αλλά και να ενημερώνετε τους φίλους σας και τον κόσμο για το τι συμβαίνει σε εσάς ή την επιχείρησή σας εύκολα και γρήγορα.

Στόχος του βιβλίου είναι να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν το νέο χρήστη του Twitter, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, και το βαθμό εξοικείωσής του με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Χωρίς περιττές πληροφορίες, με απλά λόγια και πολλές εικόνες, το βιβλίο θα σας καθοδηγήσει στα πρώτα σας βήματα.

Θα μάθετε:
- Τι είναι το twitter;
- Πώς λειτουργεί;
- Πώς θα ενημερώνεστε για τα νέα που σας ενδιαφέρουν;
- Πώς μπορείτε να αναρτήσετε ένα δικό σας μήνυμα;
- Πώς μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας μηνύματα;

Πληροφορίες Συγγραφέα
Μελπομένη Σιδέρη

Η Μελπομένη Σιδέρη είναι εκπαιδεύτρια νέων τεχνολογιών. Από το 1995 διδάσκει Πληροφορική σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με την ECDL (European Computing Driving License) και δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα οργανώνοντας παρουσιάσεις επιστημονικού περιεχομένου μέσω νέων τεχνολογιών.

http://www.biblioasi.gr/author_info.php?authors_id=67931

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

64 εδώδιμα

64 εδώδιμα


Συγγραφέας: Σκαρμούτσος Δημήτρης
Εκδότης: Ποταμός
Αριθμός Σελίδων: 152
Έτος Έκδοσης: 04-2011

1. "Θέλω να κάνουμε ένα βιβλίο μαζί".
2. Η πρόταση μετράει τρία χρόνια, πίναμε καυτό τσάι με μαντζουράνα όρθιοι στο Αλάτσι.
3. "Να μην είναι αυστηρό, να μην έχει πολυλογίες, να μην είναι σκληρόδετο", μου είπε.
4. "Να είναι σαν εσένα, θα είναι εσύ", του απήντησα.
5. Τίποτε το περιττό.
6. Χαιρόμουν το φαγητό του από την πρώτη μέρα που το δοκίμασα.
7. Μαγειρεύει όπως μιλάει.
8. Μαγειρεύει όπως κοιτάει.
9. Μαγειρεύει όπως αγγίζει.
10. Χωρίς πόζες. Χωρίς νάζια.
11. Η στροφή έρχεται τελείως φυσικά, δεν είναι ποτέ εκζήτηση.
12. Δεν υπάρχουν στολίσματα, ούτε φλυαρίες.
13. Ούτε στο πιάτο, ούτε στη γεύση.
14. Η σκληρή δουλειά που έχει προηγηθεί δεν φωνασκεί.
15. Δεν αφήνεις ούτε ψίχουλο, ούτε φυλλαράκι, ούτε γουλιά.
16. Ούτε ένα σπυρί από τα κόλλυβα που τα έγδυσε από κάθε μελαγχολία.
17. Τα εκτόξευσε σε πιάτο χαρμόσυνα γήινο.
18. Δεν πετάει τίποτα. Το καλύτερο της αγκινάρας είναι το κοτσάνι που περιφρονούμε.
19. Φαγητό θερμό.
20. Ζεστό για τα μάτια, την όσφρηση, τη γεύση.
21. Μετά τη θέρμη, η περιπέτεια.
22. Σε ικανοποιεί και σε αναπτερώνει.
23. Εκπληροί και την πρωταρχική του αποστολή.
24. Σου δίνει ζωή.
25. Από την τηλεόραση μάγεψε.
26. Το απροσποίητο τον ακολουθούσε.
27. Δεν υποδυόταν.
28. Οι ψυχαναλυτές θα ’χαν να πουν για την επιτυχία του πολλά: Ένα αγόρι μαγειρεύει για σένα και σε τρέφει.
29. Ερχόταν τα μεσημέρια στο γραφείο. Την προηγούμενη νύχτα μού χει στείλει τα κείμενα.
30. Ό,τι παραπάνω προσέθετα το αφαιρούσε.
31. Εννοείται ότι η πετσέτα που απλώνεις το στάρι είναι καθαρή! Δεν χρειάζεται να βάλεις και λινή!
32. Ο εκδότης οφείλει να μιλάει λιγότερο από τον συγγραφέα του. Σταματώ στα μισά.

http://www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id=172770


Εγκυκλοπαιδικό λεξικό παραψυχολογίας και αποκρυφισμού

Εγκυκλοπαιδικό λεξικό παραψυχολογίας και αποκρυφισμού


Συγγραφέας: Γιώργης Καραφουλίδης
Εκδότης: Δρόμων
Αριθμός Σελίδων: 860
Έτος Έκδοσης: 11-2010

Το λεξικό δεν έχει κανένα πρότυπό του, είναι μια έκδοση μοναδική στο είδος της. Θεωρούμε χρέος μας να σημειώσουμε πως μία τέτοια προσπάθεια γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ελπίζουμε πως εδώ το ενδιαφερόμενο κοινό θα βρει όλα όσα του χρειάζονται για τη σχετική ενημέρωσή του.
Είναι απλό και πρακτικό, σε γλώσσα απλή, με εικόνες, φωτογραφίες και σπάνιες γκραβούρες. Με τον πλούτο των στοιχείων του αποτελεί ένα μοναδικό γεγονός με τα τελευταία στοιχεία της παραψυχολογίας και γενικά του αποκρυφισμού. Είναι ένα έργο πολύ χρήσιμο, μια και έλειπε από την ελληνική βιβιογραφία.
Στην πρασπάθειά μας για να εκδώσουμε ένα λεξικό και για να επεκταθούμε με κάποιες λεπτομέρεις στο νόημά τους, αναγκαστήκαμε σε μερικές περιπτώσεις, να γράψουμε μια ολόκληρη μονογραφία. Το λημματολόγιο στο λεξικό δομείται με βάση την αλφαβητική λημματογράφηση, έτσι ώστε να είναι εύκολο στον αναγνώστη να αναζητήσει την οποιαδήποτε λέξη με βάση το αρχικό γράμμα.
http://www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id=171155

Ο Θεός φορά κραγιόν

Ο Θεός φορά κραγιόν
Kαββάλα για γυναίκεςΟ Θεός φορά κραγιόνΣυγγραφέας: Berg Karen
Εκδότης: Καστανιώτης
Μετάφραση: Κουτσούκης, Δημήτρης
Αριθμός Σελίδων: 160
Έτος Έκδοσης: 03-2011

Οι γυναίκες είμαστε οι τροφοί του κόσμου και γι’ αυτό είμαστε οι αγγελιαφόροι του Θεού.

Για 4.000 χρόνια η Καββάλα ήταν απαγορευμένη για τις γυναίκες - μέχρι που κάποια γυναίκα αποφάσισε ότι είχε περάσει πλέον αρκετός χρόνος. Στο βιβλίο "Ο Θεός φορά κραγιόν" η διεθνούς εμβέλειας δασκάλα της Καββάλα Κάρεν Μπεργκ ανοίγει -για πρώτη φορά- σε όλες και σε όλους την πιο απόκρυφη γνώση του κόσμου. Αποκαλύπτει τον ιδιαίτερο πνευματικό ρόλο των γυναικών στο σύμπαν, εξηγώντας τα πλεονεκτήματά τους, τη δύναμη των αδελφών ψυχών και τον πραγματικό σκοπό της ζωής. Παράλληλα διεξάγει, χωρίς προσχήματα, μια συζήτηση για τα πάντα, από τα μυστικά της ευτυχίας και τη διαχείριση των σχέσεων με τα παιδιά, το σύζυγο και τους φίλους, έως τη μετενσάρκωση, την ιερή ενέργεια και τη σημασία του σεξ.

http://www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id=172022

Πληροφορίες Συγγραφέα

Berg Karen

Επιλέξτε για μεγέθυνση
Τιμημένη από εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες σ’ όλο τον κόσμο, η Κάρεν Μπεργκ είναι η κινητήρια δύναμη, μαζί με τον σύζυγό της Ραβ Μπεργκ, του Κέντρου της Καββάλα. Ξεκινώντας από ένα ισόγειο σχολικό κτήριο στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, η Κάρεν οδήγησε την ανάπτυξη του Κέντρου σε ένα διεθνές δίκτυο πνευματικών κέντρων μάθησης, τα οποία υπάρχουν σήμερα σε πενήντα σημεία σ όλο τον κόσμο. Η Κάρεν είναι σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και έμπνευση για αμέτρητους ανθρώπους στην πνευματική ατραπό, καθώς και προσωπική δασκάλα σε μερικές από τις πιο ισχυρές εν ζωή γυναίκες.

http://www.biblioasi.gr/author_info.php?authors_id=68431

Δεν είμαι τέρας, σου λέω!

Δεν είμαι τέρας, σου λέω!


Συγγραφέας: Παναγιώτα Πλησή
Εκδότης: Κέδρος
Μετάφραση: Παπαδοπούλου, Σοφία
Αριθμός Σελίδων: 120
Έτος Έκδοσης: 04-2011

"Μπορείς, σε παρακαλώ, να κρατήσεις τον Αγάπιο για είκοσι μέρες;" μου είπε ο γείτονάς μου ο Λάζαρος. "Να και οι οδηγίες". Πήρα τις οδηγίες και τις έβαλα στην τσέπη του τζιν μου. "Θέλω οδηγίες για να προσέξω ένα παιδί;" είπα από μέσα μου. Αυτή είναι η αρχή της ιστορίας ενός ιδιαίτερου παιδιού, του Αγάπιου. Στον Αγάπιο δεν αρέσουν οι εκπλήξεις, η φασαρία. Τον ενοχλούν ορισμένοι ήχοι και μπορεί το ρύζι που του μαγείρεψες να του μυρίζει ψάρι. Μπορεί να αλλάξει θέση γιατί μια αχτίνα του ήλιου πέφτει στα μάτια του. Δεν του αρέσει ο πολύς κόσμος, προτιμά να παίζει μόνος στο δωμάτιό του και θυμώνει συχνά όταν κάτι αλλάξει στο πρόγραμμά του. Δε σε καταλαβαίνει όταν μιλάς με μεταφορές. Ξέρει όλους τους φίλους του μπαμπά του, αλλά αυτός δεν έχει φίλους, μιλάει ασταμάτητα, του αρέσει η τακτοποίηση, γνωρίζει πολλά πράγματα, και κάτι που ίσως οι περισσότεροι δε γνωρίζουν, πως "ο δενδρόβιος μυρμηγκοφάγος ονομάζεται και ταμάντουα η τετραδάχτυλος!".

Ένα βιβλίο που εισάγει τον αναγνώστη στον κόσμο των παιδιών με σύνδρομο Άσπεργκερ.

"Είναι εξαιρετικό βοήθημα για την ευαισθητοποίηση των παιδιών στις ατομικές διαφορές και στη σημασία τους στις διαπροσωπικές σχέσεις".

(Βάγια Α. Παπαγεωργίου, Παιδοψυχίατρος - Ειδικός TEACCH-Σύμβουλος Αυτισμού)

Τι είναι το σύνδρομο Άσπεργκερ;
Εντάσσεται στην κατηγορία των αναπτυξιακών διαταραχών.
Συχνά χαρακτηρίζεται ως αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας και τα αίτιά του είναι νευροβιολογικά.
Ανάμεσα στους ενήλικες μ αυτό το σύνδρομο, συναντάμε επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων, κατόχους Νόμπελ.
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ο Νεύτων, ο Albert Einstein, ο Βill Gates και ο Steven Spielberg είναι κάποιοι από αυτούς.

http://www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id=172602

Πάσχα στην Κέρκυρα

Πάσχα στην Κέρκυρα


Συγγραφείς: Πάνος Θεοδωρίδης- Νίκος Δήμου- Γεράσιμος Χυτήρης- Γεώργιος Δ. Μεταλληνός- Θεμιστοκλής Μουρτζανός- Νίκος Ε. Καραπιδάκης- Ελένη Μπίστικα- Νίκος Γ. Μαστροπαύλος
Εκδότης: Τοπίο
Φωτογρφία: Ταλιάνης, Δημήτρης
Αριθμός Σελίδων: 160
Έτος Έκδοσης: 04-2011

Ξεφυλλίζοντας ο αναγνώστης το λεύκωμα θα γνωρίσει το ονομαστό Πάσχα στην Κέρκυρα. Από την Κυριακή των Βαΐων, μέχρι την Κυριακή του Πάσχα και την Λαμπροβδομάδα. Λιτανείες, περιφορές Επιταφίων, φιλαρμονικές, ακολουθίες στους ναούς, αναστάσιμες λειτουργίες, τοπικά έθιμα στην πόλη της Κέρκυρας αλλά και στην ύπαιθρο. Το κερκυραϊκό δρώμενο της Μεγάλης Εβδομάδας και της Λαμπρής μπορεί να εκτυλιχθεί μόνο στην Κέρκυρα, όπως και η Κέρκυρα δεν μπορεί να εκφράσει το παράξενο αίσθημα της χαρμολύπης μέσα από ένα άλλο τελετουργικό...
http://www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id=172492

Η Καινή Διαθήκη

Η Καινή Διαθήκη
Γενική εισαγωγήΗ Καινή ΔιαθήκηΣυγγραφέας: Γιώργος Χατζηαντωνίου
Εκδότης: Ο ΛΟΓΟΣ
Αριθμός Σελίδων: 255

Λίγοι ίσως από όσους διαβάζουν την Καινή Διαθήκη έχουν αντίληψη του γεγονότος ότι ανάμεσα στην τελευταία σελίδα της Παλαιάς Διαθήκης και στην πρώτη σελίδα της Καινής εκτείνεται ένα χάσμα σιγής, που καλύπτει μια περίοδο από τετρακόσια περίπου χρόνια. Δύσκολα όμως θα μπορούσε κανείς να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα του κόσμου, μέσα στον οποίο διαμορφώθηκε η Καινή Διαθήκη, χωρίς να έχει εξοικειωθεί κάπως με το ιστορικό περιεχόμενο αυτών των τετρακοσίων ετών σιγής. Διότι αυτοί οι τέσσερις αιώνες άσκησαν βαθιές επιδράσεις στην πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή του Ιουδαϊκού λαού και άφησαν ευκρινή τα ίχνη τους στο περιβάλλον, μέσα στο οποίο γεννήθηκε η Εκκλησία του Χριστού. Αναφερόμενος στην ενσάρκωση του Υιού του Θεού, στην προς Γαλάτας Επιστολή του (4:4), ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι πραγματοποιήθηκε αυτό το γεγονός, "όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου". Για την πραγμάτωση αυτού του "πληρώματος" πολλοί αιώνες συνεργάστηκαν και ανάμεσα σ αυτούς ξεχωριστή θέση κατέχουν οι τέσσερις αιώνες, που άμεσα προηγήθηκαν της ελεύσεως του Χριστού.

Ο άντρας μου είναι γκέι!

Ο άντρας μου είναι γκέι!


Συγγραφέας: Carol Grever
Εκδότης: Μακρή
Μετάφραση: Φύτρου, Άρλα
Αριθμός Σελίδων: 223
Έτος Έκδοσης: 09-2009

Τι συμβαίνει όταν μια γυναίκα μαθαίνει ότι ο άντρας της είναι γκέι; Πώς αντιμετωπίζει το σοκ της αποκάλυψης, τα έντονα και οδυνηρά συναισθήματα, αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν για ολόκληρη την οικογένεια;
Πώς μπορεί να σταθεί και πάλι στα πόδια της και να ξαναβρεί την ισορροπία της;

Η Carol Grever έγραψε ένα βιβλίο - οδηγό επιβίωσης για τις γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με μια τέτοια κατάσταση. Μέσα από τη δική της ιστορία, τις ιστορίες άλλων γυναικών, αλλά και πολλές χρήσιμες γνώσεις και συμβουλές, προσφέρει πολύτιμες οδηγίες για να μπορέσει κάθε γυναίκα να βγει από τη μαύρη τρύπα του πόνου και να πάρει στα χέρια της τα ηνία της ζωής της.
http://www.biblioasi.gr/product_info.php?products_id=166544


Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Περί βοτανοθεραπείας

Περί βοτανοθεραπείας
: Θεραπευτικά βότανα, αρωματοθεραπεία, ομορφιά, γευστικά μπαχάριαΠερί βοτανοθεραπείαςΣυγγραφέας: Βούλα Θανασούλια
Εκδότης: Αγγελάκη
Αριθμός Σελίδων: 213
Έτος Έκδοσης: 12-2008

- Ασθένειες
- Αναλυτικές συνταγές χρησιμοποιήσεως φυτών και βοτάνων
- Ιδιότητες φυτών και βοτάνων
- Πίνακας συλλογής βοτάνων
- Πρώτες Βοήθειες
- Είδη σκευασμάτων (Έμβρεγμα, Κατάπλασμα κ.τ.λ.)
- Αρωματοθεραπεία
- Αιθέρια έλαια
- Ανθοϊάματα
- Φυτικά καλλυντικά
- Οδηγίες ομορφιάς (Μάσκες, Λοσιόν και συμβουλές περιποίησης του σώματος και του προσώπου)
- Η αισθητικός απαντά και συμβουλεύει σε θέματα ομορφιάς
- Τα βότανα στη κουζίνα ( Καρυκεύματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, πού βρίσκονται, πώς χρησιμοποιούνται)
- Πλούσιο φωτογραφικό υλικό

Σκληρό εξώφυλλο

Starcraft: Η ταχύτητα του σκότους

Starcraft: Η ταχύτητα του σκότους
Starcraft · 3Starcraft: Η ταχύτητα του σκότουςΣυγγραφέας: Tracy Hickman
Εκδότης: Anubis
Μετάφραση: Γραμματικάκης, Οδυσσέας
Εικονογράφηση: Petras, Bill
Αριθμός Σελίδων: 265
Έτος Έκδοσης: 03-2011

Στο μακρινό μέλλον, 60.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη, μία χαλαρή συνομοσπονδία εξόριστων Γήινων βρίσκεται ανάμεσα στα διασταυρούμενα πυρά δύο πανίσχυρων εξωγήινων φυλών: των αινιγματικών Πρότος και των αδίστακτων Ζεργκ. Ο πόλεμος μαίνεται στον τομέα Κοπρούλου, καθώς κάθε είδος μάχεται για την επιβίωσή του ανάμεσα στα αστέρια...

Το μόνο που ήθελε ποτέ ο Άρντο Μέλνικοφ ήταν να περάσει γαλήνια τη ζωή του στον αποικιακό κόσμο της Αφθονίας. Όταν όμως οι αδίστακτοι Ζεργκ επιτέθηκαν στην πατρίδα του και σκότωσαν τους αγαπημένους του, ο Άρντο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα όνειρά του και να αποδεχτεί τη φρικτή πραγματικότητα ενός γαλαξία που μαστίζεται από τον πόλεμο. Όντας πλέον ένας Συνομοσπονδιακός Πεζοναύτης, καταφτάνει στον Μαρ Σάρα σε μια μυστηριώδη αποστολή εν μέσω της επέλασης των Ζεργκ. Σε ένα απομακρυσμένο φυλάκιο, ο Άρντο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις οδυνηρές αναμνήσεις του παρελθόντος και τις τρομερές αλήθειες που μπορεί να καθορίσουν το μέλλον του...


Πληροφορίες Συγγραφέα
Tracy Hickman

To 1983, όταν ο Tracy Hickman ταξίδεψε από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη με αυτοκίνητο προκειμένου να πιάσει δουλειά στην TSR ως σχεδιαστής παιχνιδιών ρόλων, επινόησε έναν κόσμο στον οποίο οι δράκοι θα έπαιζαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτός ο κόσμος έγινε το Dragonlance και εκτόξευσε την καριέρα του Hickman ως συγγραφέα βιβλίων φαντασίας στα ύψη. Έχει γράψει επίσης σε συνεργασία με τη Margaret Weis τη σειρά "Darksword" και το "Death Gate Cycle", σχεδίασε τον κόσμο του "Strarshield" και έγραψε το "The Immortals". Στον ελεύθερο χρόνο του, που δεν είναι πολύς, ζει στη Γιούτα με τη γυναίκα του, τις δύο κόρες του και τους δύο γιους του.

ΒιβλιογραφίαStarcraft: Η ταχύτητα του σκότουςΔράκοι ενός αθέατου φεγγαριούΔράκοι ενός μεγαλόπρεπου ουρανού
Δράκοι ενός χαμένου άστρουΔράκοι ενός χλωμού ΉλιουΔράκοι στα βασίλεια των Νάνων
Δράκοι στη φλόγα του καλοκαιριούΔράκοι στη χειμωνιάτικη νύχταΔράκοι στην ανοιξιάτικη αυγή
Δράκοι στο φθινοπωρινό δειλινόΔράκοι στο φθινοπωρινό δειλινό ΙΔράκοι του μάγου της κλεψύδρας
Η δοκιμασία των διδύμωνΗ επόμενη γενιάΟ καιρός των διδύμων
Ο πόλεμος των διδύμων

http://www.biblioasi.gr/author_info.php?authors_id=51838

Ο Μίνως Βολανάκης επιλέγει και αποδίδει αποσπάσματα από την Παλατινή Ανθολογία

Ο Μίνως Βολανάκης επιλέγει και αποδίδει αποσπάσματα από την Παλατινή Ανθολογία
Περιέχει: CD: Ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο διαβάζει και σχολιάζει ο ίδιος ο Μίνως Βολανάκης.Ο Μίνως Βολανάκης επιλέγει και αποδίδει αποσπάσματα από την Παλατινή ΑνθολογίαΣυγγραφέας: Μίνως Βολανάκης
Εκδότης: Οξύ
Αριθμός Σελίδων: 80
Έτος Έκδοσης: 03-2011

Οι Εκδόσεις Οξύ και το Σωματείο Φίλων Μίνου Βολανάκη παρουσιάζουν για πρώτη φορά τη μετάφραση αποσπασμάτων της Παλατινής Ανθολογίας από τον μεγάλο σκηνοθέτη.

[...] Αυτή είναι η ιστορία με δυο λόγια των επιγραμμάτων και σ αυτή τη φόρμα μπήκε μέσα μία απίστευτη σειρά από φαντάσματα του Ελληνισμού. Λέω φαντάσματα με την έννοια ότι εμένα ξανά και ξανά με κατέχουν. Είναι πρόσωπα πολύ ζωντανά. Είναι παρουσίες απίστευτες μέσα στους αιώνες. [...] Επομένως έχουμε εδώ πέρα ποιήματα που με γοήτευσαν πολύ. [...] Και πρέπει να πω πώς άρχισα να τα μεταφράζω. Άρχισα να τα μεταφράζω όταν μετέφραζα τον "Οιδίποδα Τύραννο!" στα ελληνικά. Συστηματικά, σαν άσκηση οικονομίας στο λόγο. Και τα βρήκα πάρα πολύ χρήσιμα. Γρήγορα όμως, βεβαίως, έπαψε να είναι μια άσκηση. Άρχισε να με απασχολεί αυτό καθαυτό το κείμενο και αυτά τα φαντάσματα, και το αποτέλεσμα είναι ότι μετέφρασα, ίσως, περισσότερο απ ό,τι έπρεπε. Μ.Β.

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Κλινική ανατομική

Κλινική ανατομική
Μία αναθεωρημένη και εφαρμοσμένη ανατομική για φοιτητές της ιατρικήςΚλινική ανατομικήΣυγγραφέας: Harold Ellis
Εκδότης: Παρισιάνου Α.Ε.
Μετάφραση: Αναγνωστοπούλου, Σοφία
Αριθμός Σελίδων: 468
Έτος Έκδοσης: 01-2000

Σημειώσεις Πρόλογος: Νικόλαος Παπαδόπουλος.

Η αρχαία Βίβλος

Η αρχαία Βίβλος


Συγγραφέας: Tom Egeland
Εκδότης: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
Αριθμός Σελίδων: 512
Έτος Έκδοσης: 12-2010

Όταν ο Νορβηγός αρχαιολόγος Μπγιορν Μπέλτοε παίρνει μαζί του λαθραία στη χώρα του μια μυστηριώδη αρχαία περγαμηνή που βρέθηκε στην υπόγεια στοά κάποιου μοναστηριού στο Κίεβο της Ουκρανίας, δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπλέκει σε μια περιπέτεια που μπορεί να του στοιχίσει τη ζωή.
Μαζί με το φίλο του, διάσημο ιστορικό και συγγραφέα Κρίστιαν Κάιζερ αποφασίζουν να μελετήσουν το παράξενο χειρόγραφο, που φέρει το αρχαίο σύμβολο του τρισκελούς και την εικόνα ενός θεού με μορφή παγονιού, του Μελέκ Ταούς.
Ο Κάιζερ, όμως, δολοφονείται στο σπίτι του με τελετουργικό τρόπο, που παραπέμπει σε σκοτεινή αίρεση, και ο Μπγιορν, έντρομος, καταφεύγει στη Γιούβνταλ, έναν κάμπο κρυμμένο ανάμεσα στα άγρια νορβηγικά βουνά. Από εκεί, μέσω του Ίντερνετ, προσπαθεί να βρει πληροφορίες σχετικά με το μυστηριώδες κείμενο. Ανακαλύπτει ότι υπάρχουν αναφορές στον αρχαίο αυτό κώδικα από το 1969, στο επιστημονικό άρθρο ενός Ιταλού δαιμονολόγου, καθηγητή του Γρηγοριανού του Βατικανού, κάποιου Τζοβάνι Νόμπιλε, που υποστηρίζει ότι αυτό το Ευαγγέλιο του Εωσφόρου, όπως το ονομάζει, είναι πολύ αρχαιότερο ακόμα και από την Παλαιά Διαθήκη.
Ο Μπγιορν αποφασίζει να λύσει το αίνιγμα.
Στο μεταξύ, κι άλλοι άνθρωποι γίνονται θύματα απαίσιων τελετουργικών φόνων...
"Έχει άραγε τόσο αίμα το ανθρώπινο σώμα; σκέφτηκα. Πέντε λίτρα...
Είναι τόσο πολύ αίμα τα πέντε λίτρα;
"Όσοι τους αναγουλιάζει το αίμα σκέφτονται το χρώμα του, τη σύστασή του και την υποσυνείδητη πεποίθηση ότι το αίμα ανήκει μέσα στο σώμα και όχι έξω από αυτό. Αυτοί που σκέφτονται τη μυρωδιά είναι οι λιγότεροι. Την αψιά, μεταλλική μπόχα. Εγώ είμαι ευαίσθητος στις μυρωδιές. Ένιωσα την αποφορά του αίματος πολύ πριν ανοίξουν την πόρτα του διαδρόμου των κελιών. Όλη την ώρα προσπαθούσα να αναπνέω από το στόμα.
"Εννέα πτώματα κείτονταν στα κρεβάτια. Έμοιαζαν σαν να κοιμούνταν. Κάποιων τα χέρια ήταν σταυρωμένα.

Πληροφορίες Συγγραφέα
Tom Egeland

Ο Τομ Έγκελαντ γεννήθηκε το 1959. Εμφανίστηκε στα γράμματα το 1988 με το παραψυχολογικό θρίλερ "Μονοπάτι στο παρελθόν". Το 1993 ακολούθησε το θρίλερ "Η χώρα της σκιάς" και το 1998 το θρίλερ "Ο μαγικός καθρέφτης". Το μυθιστόρημά του "Ο αιρετικός", που κυκλοφορεί σε πολλές χώρες του κόσμου, εκδόθηκε το 2001. Το 2004 δημοσίευσε το παραψυχολογικό θρίλερ "Το παιχνίδι με τα πνεύματα". Ο Τομ Έγκελαντ εργάζεται στο Όσλο, στο νορβηγικό τηλεοπτικό σταθμό TV2, ως διευθυντής του τομέα ειδήσεων.


http://www.biblioasi.gr/author_info.php?authors_id=24504

Ινδιάνικος χειμώνας

Ινδιάνικος χειμώνας


Συγγραφέας: Frederic Roux
Εκδότης: Πάπυρος
Μετάφραση: Στρίγκος, Γιάννης
Αριθμός Σελίδων: 545
Έτος Έκδοσης: 03-2011

Στα τέλη της δεκαετίας του 90, και αφού το κυνήγι της γκρίζας φάλαινας επιτράπηκε, ορισμένα μέλη των Ινδιάνων Μάκα διεκδίκησαν και κέρδισαν το δικαίωμα να αναβιώσουν την παραδοσιακή δραστηριότητα της φυλής τους. Με αφορμή τα πραγματικά αυτά στοιχεία, ο Φρεντερίκ Ρου γράφει ένα σύγχρονο γουέστερν της θάλασσας, μια βίαιη και μελαγχολική ιστορία για την απόπειρα μιας ξεχασμένης φυλής να ξαναβρεί τις ρίζες της, σε μια άνιση μάχη με τις οικολογικές οργανώσεις, τη συντηρητική άρχουσα τάξη και την υποκρισία των λευκών.
Μεταξύ οικολογίας και λόγου περί σεβασμού των πολιτιστικών μειονοτήτων, ο συγγραφέας βραχυκυκλώνει την "πολιτική ορθότητα" και, μέσα από την ωμή περιγραφή των αντιηρώων του, μιλά για το κυνήγι της ουτοπίας στον 21ο αιώνα.

Οι Μάκα, μια φυλή Ινδιάνων ξεχασμένη από όλους, ζουν στριμωγμένοι σ ένα κομμάτι γης ανάμεσα στον Ειρηνικό Ωκεανό και τα δάση, στα βορειοδυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, παλεύοντας με τη φτώχεια, τον αλκοολισμό και την εγκληματικότητα. Αν έκαναν ένα βήμα πίσω, θα τους κατάπινε ο ωκεανός, όπως απειλεί να τους καταπιεί και η ιστορία, αφήνοντας στη θέση τους μόνο ένα γραφικό ίχνος στα εθνογραφικά μουσεία. Έξι από τα μέλη τής φυλής, όμως, αποφασίζουν να υπάρξουν ξανά, να δηλώσουν την ταυτότητα και την κληρονομιά τους, προκαλώντας την Αμερική των λευκών. Ξαναρχίζουν αυτό που κατεξοχήν υπήρξε το σημείο αναφοράς της φυλής τους: το κυνήγι της φάλαινας, που οι πρόγονοί τους το είχαν εγκαταλείψει μισόν αιώνα πριν. Απαγορευμένες λέξεις για τις οικολογικές οργανώσεις, αλλά και για την τοπική συντηρητική κοινωνία, ειδικά όταν το εγχείρημα το αναλαμβάνει μια παρέα απόκληρων Ινδιάνων.
Το έργο Ινδιάνικος χειμώνας απέσπασε το βραβείο

Πληροφορίες Συγγραφέα

Frederic Roux

Ο Frederic Roux γεννήθηκε το 1947 στη νοτιοδυτική Γαλλία. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, μεταξύ των οποίων μιας βιογραφίας του Μάικ Τάισον ("Mike Tyson, un cauchemar american", 1999) και δύο μυθιστορημάτων ("Ring", 2004, "Et mon fils avec moi napprendra qua pleurer", 2005). Είναι επίσης εικαστικός καλλιτέχνης, κριτικός τέχνης και δημοσιογράφος. Ο "Ινδιάνικος χειμώνας" απέσπασε το βραβείο Prix Cine Roman Carte Noire" (2008).http://www.biblioasi.gr/author_info.php?authors_id=68401

Επαγγελματικός προσανατολισμός στην πράξη

Επαγγελματικός προσανατολισμός στην πράξη
…στο πέρασμα της εφηβείας …στο διάβα της ζωής…: Πρακτικές συμβουλές και δράσεις για γονείς, εφήβους, εκπαιδευτικούς, συμβούλουςΕπαγγελματικός προσανατολισμός στην πράξηΣυγγραφέας: Νίκος Α. Δεμερτζής
Εκδότης: Σαββάλας
Αριθμός Σελίδων: 287
Έτος Έκδοσης: 04-2011

Η εφηβεία εναι μια κρίσιμη μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι έφηβοι έχουν να επιλύσουν και να διαχειριστούν πολλά προβλήματα, αλλά παράλληλα να πάρουν τις πρώτες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους αποφάσεις. Η λήψη αυτών των αποφάσεων είναι πολύ σημαντική για τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Γι αυτό χρειάζονται την κατάλληλη βοήθεια.

Ο Νίκος Αντ. Δεμερτζής εργάζεται με εφήβους πάνω από 25 χρόνια, ως εκπαιδευτικός, ως Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια διοργανώνει σεμινάρια Συμβουλευτικής Γονέων με θεματική την εφηβεία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Στο βιβλίο του αυτό αποτυπώνονται οι γνώσεις και οι εμπειρίες του όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο (για παράδειγμα το πλάνο σταδιοδρομίεπαγγελματικών αποφάσεων).

Στο βιβλίο αυτό οι γονείς των εφήβων θα βρουν πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που τους ταλανίζουν είτε πάνω σε γενικότερα προβλήματα της εφηβείας είτε ειδικότερα για το πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να πάρουν σωστές αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον.
Οι έφηβοι θα βοηθηθούν από τη μια να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα ανακύπτουν, κατακτώντας την ταυτότητά τους, και από την άλλη να θέσουν τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Τέλος, το βιβλίο αυτό μπορεί να καταστεί ένας χρήσιμος οδηγός για Εκπαιδευτικούς και Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη "δίνη" της εφηβείας.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...